046 / 541 83 74

O FIRME

Firma ORVA color s.r.o. bola založená v roku 1999. Počiatky účinkovania na trhu sú spojené s predajom farieb a doplnkového sortimentu. ORVA color s.r.o. kladie dôraz na spoľahlivosť a kvalitu služieb, neustále rozširovanie sortimentu o novovyvinuté výrobky a vysoký kvalitatívny štandard.

Vzrast cien energií inicioval zvýšený dopyt na trhu po tepelno-izolačných materiáloch. ORVA color s.r.o. zareagovala na trend predajom zatepľovacích systémov, ktoré nielen zmenia vzhľad budovy, ale výraznou mierou sa aj podieľajú na znížení nákladov na vykurovanie. V predaji tohto sortimentu sa ORVA color s.r.o. stala regionálnym lídrom, v súvislosti s tým významne vzrástol jej počet zamestnancov. V roku 2010 ORVA color s.r.o. mení svoje logo, v ktorom k slovu FARBY pribúda STAVEBNINY, čo vypovedá o ďalšom rozširovaní sortimentu a smerovania firmy.