046 / 541 83 74

STAVEBNINY

Vrecové suché zmesi

Predstavujú špičkové a najmodernejšie riešenia pre náročné požiadavky súčasného európskeho a svetového stavebníctva. Komplexný sortiment produktov zahŕňajúci murovacie malty, ručné, strojové vápennocementové a sadrové omietky, štukové omietky, sanačné a zatepľovacie systémy, cementové, sadrové potery a nivelizačné hmoty, lepidlá na obklady a dlažby, škárovacie hmoty a stavebnú chémiu.

univerbaubaumitquickmixmapei

Suchá výstavba

Základným prvkom tzv. “Systému suchej výstavby” sú sadrokartónové a sadrovláknité dosky, ktoré sa používajú na opláštenie nosnej kovovej alebo drevenej konštrukcie. Dôležitým prvkom týchto systémov je príslušenstvo medzi ktoré patrí, tmely, upevňovacie prostriedky, výstužnej pásky a tepelná izolácia.

minimaxkauf

Zateplovací systém

Obvodová stena musí chrániť vnútorné priestory budovy proti poveternostným vplyvom, proti nízkej i vysokej teplote, jednoducho proti všetkému, čo by mohlo narúšať vnútornú tepelnú pohodu. Únik tepla obvodovým plášťom tvorí až jednu tretinu celkových tepelných strát budovy. Ak chceme kráčať s dobou a šetriť, nesmieme zateplenie obvodového plášťa vynechať. Účinne možno zatepliť budovu iba z exteriéru.

helios2color2izo4idealkaufchromos2hasituniverbaubaumitstyrotrade2

Murovací materiál

Najrozšírenejšou technológiou je osvedčená murovaná technológia. Murovacie systémy vďaka novým výrobným technológiám dosahujú veľmi dobré tepelno-izolačné parametre za primeranú cenu a vďaka komplexnosti systému možno stavbu domu realizovať z jedného stavebného materiálu. Komplexný systém zabraňuje únikom tepla z tepelných mostov. Nevýhodou murovaných systémov je dlhší proces výstavby v porovnaní s montovanými technológiami.

ytongprescotwiener

Stavebné železo

Hutný materiál slúžiaci ako výstuž základových dosiek, betónových podláh, nosných častí stavieb, prípadne betónových chodníkov, ciest a plotov.

Zámková a plošná dlažba

house

Príslušenstvo a doplnkový materiál

Veci potrebne pre dokonalu stavbu a majstra.
stavebnedenbravenrecahermansikahasofthg2kg